Schiedamseweg 19 te Rotterdam (Copy)

Prijs: € 7.500,00 per maand onbelast met BTW
Prijs:  € 7.500,00 per maand onbelast met BTW
Adres: Schiedamseweg 19, 3026AB, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Categorie: Te huur
Status: actief
Huurtermijn: 5 jaar waarna telkens verlening met 5 jaar
Beschikbaar vanaf: 10/06/2017
Type: Multi functionele bedrijfsruimte
MLS: Schiedamseweg 19
Voorzieningen: Afgewerkt plafond met verlichting, Betegelde wanden, Brandhaspels, data bekabeling, entree middels elektriche schijfdeuren, Glazen scheidingswanden, Hoogwaardige afgewerkte wanden en plafond, Keuken, mechanische ventilatie, Rolbaan voor kinderwagens en/of invalidewagens, tegelvloer, verlichting
Oppervlakte: 1.015 m²
Omgeving: Rotterdam-West
Kelder: aanwezig
Parkeren: betaald pakeren in de omgeving
Airconditioning: Ja
Verwarming: Ja
Bouwjaar: 1897

TE HUUR
Schiedamseweg 19 te Rotterdam

Betreft
Unieke locatie gelegen aan de Schiedamseweg 19 in Rotterdam West "Delfshaven". Deze voormalige bioscoop is de laatste 15 jaar in gebruik geweest als theater restaurant. Het object is de afgelopen jaren zowel intern als extern hoogwaardig gerenoveerd waarbij de karakteristieke details uit het verleden behouden blijven.

Indicatieve oppervlakte en indeling
Het object heeft een oppervlakte van totaal 1015m², bestaande uit: 690m² begane grond, 215m² entresol en 110m² kelder

Voorzieningen
- verwarming/koeling
- toiletten gescheiden dames en heren
- invalide toilet
- hellingbanen t.b.v. rolstoelen
- verschoningsruimte voor baby’s
- keuken met afzuiging
- ventilatie
- alle wanden en vloeren zijn hoogwaardig afgewerkt
- bar exclusief koelkasten
- kabelvoorbereiding in het gehele pand voor een camerasysteem
- brandbeveiliging, noodverlichting
-glazenwand met draaideuren t.b.v. vermindering van geluidsoverdracht

Huurtermijn
De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar, eventueel in overleg kunnen er andere huurtermijnen worden overeengekomen

Oplevering
In overleg doch spoedig

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 7.500,00 per maand onbelast met BTW

Voorschot servicekosten
Nader overeen te komen

Omgeving
De Schiedamseweg vormt de verbinding van Delfshaven naar Schiedam en is goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer. De Schiedamseweg is een bekende winkelstraat in de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven. De Schiedamseweg loopt tussen de Aelbrechtskolk in historisch Delfshaven en het Marconiplein. Vanaf het Marconiplein loopt de Schiedamseweg als onderdeel van Schielands Hoge Zeedijk door tot de gemeentegrens van Schiedam. Dit gedeelte is in de volksmond bekend als Rotterdamsedijk.

Bestemmingsomschrijving

4.2.3 Winkels Het beleid van de gemeente Rotterdam is er op gericht om detailhandel zoveel mogelijk te concentreren in winkelcentra en winkelstraten, en niet in woonwijken. Het plangebied kent twee winkellinten met winkels op de begane grond met daarboven woningen. Dit zijn de Schiedamseweg en een deel van de Mathenesserweg samen met het noordelijk deel van de Grote Visserijstraat. Verwatering van het winkelkarakter door andere functies is hier niet gewenst. Daarom hebben deze panden evenals in het thans geldende plan een bestemming “Winkels waarboven woningen” gekregen. De achterbouwen van deze winkels, die uit één laag bestaan, zijn bestemd als “Winkel”. Binnen deze bestemmingen zijn op de begane grond winkels en ondernemingen met een soortgelijke uitstraling zoals een reisbureau, een makelaar of een ijssalon toegestaan. Ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan is het beleid ten aanzien van het realiseren van achterbouwen bij de bestaande winkellinten versoepeld. De tuinen achter de
afzonderlijke winkels mogen nu volledig bebouwd worden met een achterbouw in één bouwlaag. Deze versoepeling wordt ingegeven door het ruimtelijke economisch beleid van de deelgemeente Delfshaven dat de ondernemers in de winkellinten in de oude stadswijken een steun in de rug wil geven door uitbreidingsruimte te bieden. De extra ruimte voor achterbouwen maakt het mogelijk
de winkelruimten substantieel te vergroten. 25 Aan de dakafwerking wordt als eis gesteld dat zodra een tuin voor meer dan 50% bebouwd wordt met een achterbouw, het dak met groenvegetatie afgedekt wordt. Op deze wijze behouden de binnenterreinen enigszins een groene aanblik en wordt ook regenwater langer vastgehouden. Naast de winkelstraten zijn er ook straten met een gemengd karakter, waar winkels tussen bedrijven, kantoren en woningen zitten. Deze bebouwing is bestemd als “Gemengde bebouwing I”. Winkels

die buiten winkelstraten of straten met een gemengd karakter zijn gelegen hebben binnen de bestemming wonen een aanduiding “Winkel toegestaan” gekregen. Dit betekent dat wonen de hoofdfunctie is, maar dat de begane grond ook als winkel mag worden gebruikt. De bebouwing langs het westelijk deel van de Schiedamseweg (tussen Korfmakersstraat en Grote Visserijstraat) kende voorheen de bestemming “Winkels waarboven woningen” maar is in het onderhavige plan omgezet naar de
bestemming “Gemengde bebouwing I”. De winkelfunctie in het westelijk deel is hiermee niet wegbestemd, de bebouwing kan nu echter ook ingevuld worden met bedrijfsruimten e.d. De reden hiervoor is dat de deelgemeente Delfshaven een beleid heeft geformuleerd om de winkelfunctie langs de Schiedamseweg meer te concentreren in het oostelijk deel van dezelfde straat. Ditzelfde geldt voor de bebouwing langs de Mathenesserweg, tussen de Zoutziederstraat en Taanderstraat. Het deelgemeentelijk beleid gaat meer uit van een concentratie van winkels rondom het Mathenesserplein en op de kop van de Mathenesserweg/Grote Visserijstraat.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "CPI-Alle Huishoudens" (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient aan verhuurder een bankgarantie c.q. waarborgsom af te geven ter grootte van 3 maanden huurverplichting. Verhuurder behoud zich het recht om de huurgarantie afhankelijk van het gebruik aan te passen

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, worden opgemaakt.

Staat van Oplevering
In overleg, waarbij er door de huurder een vergoeding, nader vast te stellen, aan verhuurder dient te worden voldaan voor diverse voorzieningen getroffen door verhuurder welke voor een horecaexploitatie noodzakelijk zijn

Bijzonderheden
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar.

Inlichtingen:
De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. 's-Gravendijkwal 60-a 3014 EG ROTTERDAM
Telefoonnummer: 010 – 4331160 Website: www.devroedtbhv.nl E-Mail: info@devroedtbhv.nl

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Uw naam:
Uw e-mail:
Uw telefoon:
Bericht
Captcha:
Ontwikkeld en ondersteund door FW Real Estate Pro: Joomla vastgoed component