Kantooruimte te huur Talmastraat 96

Prijs: € 500,00 per maand onbelast met BTW
Prijs:  € 500,00 per maand onbelast met BTW
Adres: Talmastraat 96, 3038SW, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Categorie: Te huur
Status: actief
Huurtermijn: per maand
Type: kantoorruimte
MLS: Talmastraat 96 Rotterdam
Voorzieningen: toilet, verlichting
Oppervlakte: 40 m²
Omgeving: Blijdorp- Bospolder
Bouwjaar: 1933

TE HUUR
Talmastraat 96 te Rotterdam

Betreft
Te huur een ideale locatie voor de startende ondernemer aan de Talmastraat 96 te Rotterdam, gelegen in een rustige woonwijk in Blijdorp.

Indicatieve oppervlakte en indeling
De ruimte heeft een totale oppervlakte van ca. 40m² en is gelegen in een rustige woonwijk.

Voorzieningen
Toilet en Verlichting

Huurtermijn
De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar, eventueel in overleg kunnen er andere huurtermijnen worden overeengekomen

Oplevering
Per direct

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 500,00 per maand onbeslast met BTW.
Voorschot servicekosten
Nader overeen te komen

Omgeving
Deze ruimte ligt in de gewilde wijk Blijdorp en ligt vlabij het Vroesenpark.
Object is ook makkelijk te bereiken met openbaar vervoer.

Bestemmingsomschrijving

4.5. Gemengde Bebouwing Om het voorzieningenniveau in de wijk te kunnen verbeteren wordt een verruiming van de bestemmingen mogelijk gemaakt. Daarom hebben de meeste voorzieningen gevestigd op de begane grond de bestemming “Gemengde bebouwing” gekregen. Dat houdt in dat naast de huidige bestemming ook wijziging mogelijk is naar andere bestemming, zoals bijvoorbeeld van winkel naar kantoor. Gemengde bebouwing bestaat uit de categorieën I t/m II: In de bestemming “Gemengde Bebouwing I” zijn naast woningen ook winkels, bedrijven, kantoren en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. 33 In de bestemming Gemengde Bebouwing II” zijn naast maatschappelijke voorzieningen alleen bedrijven in de milieucategorie II toegestaan. De voorzieningen mogen niet verkeersaantrekkend zijn. Parkeren is niet toegestaan op het binnenterrein.

4.6. Winkels Het verzorgingsniveau van de winkels varieert van buurtniveau tot wijk- en stedelijk niveau. Zij zijn voornamelijk te vinden langs de Schieweg, Bergselaan, Bentinckplein, Stadhoudersweg en de Statenweg. Hier is de bestemming “Gemengde Bebouwing I”, de combinatie van wonen op de bovenetages en een ruimte op de begane grond die plaats biedt aan maatschappelijke voorzieningen, een winkel-, bedrijfs-, kantoorruimte of een zelfstandige praktijkvestiging. Deze functies zijn uitwisselbaar. In het plangebied zijn vier supermarkten aanwezig. Er zijn er twee bij het Bentinckplein, één aan het Stadhoudersplein en één kleine aan de Statenweg gevestigd. Naast de concentratiepunten van voorzieningen langs de Statenweg/Stadhoudersweg, de Bergselaan, Schieweg en het Bentinckplein zijn er in de wijken en met name in Bergpolder individuele winkel-, kantoor- of bedrijfsruimten te vinden. Aangezien deze functies de wijk levendig houden zijn ze positief bestemd. Op de plankaart zijn de winkels in de wijken aangegeven met de letters GB binnen de bestemming “Gemengde bebouwing I”. Binnen de bestemming “Gemengde bebouwing I” zijn ook toegestaan maatschappelijke voorzieningen, bedrijven en kantoren.

4.7 Bedrijven De bedrijvigheid concentreert zich voornamelijk in Bergpolder-zuid, deze bedrijven zijn ook wat groter dan elders in Blijdorp en Bergpolder. In Blijdorp en Bergpolder-noord zitten de kleine bedrijfsruimtes (vaak opslag) veelal in de binnengebieden, zoals onder andere in de Vlaggemanstraat, Van Beuningenstraat en Gordelweg/Statenweg. Naast de bestemming bedrijven komen er ook lichte bedrijven (milieucategorie I en II voor in de bestemming “Gemengde Bebouwing I en II”).

4.8 Kantoren De kantoorruimten bevinden zich voornamelijk aan de doorgaande wegen. Het zijn met name kleinere kantoren gevestigd in voormalige woonpanden. Ze zijn met een aanduiding aangegeven binnen de bestemmingen “Woningen” en “Gemengde bebouwing I”. De Walerburgerweg 33 is bestemd als “Kantoor”.
4.9 Horeca In de wijken Blijdorp en Bergpolder wordt uitgegaan van voorkoming van uitbreiding van het horecaaanbod (consolidatie). Alleen nabij het toekomstige RandstadRail station aan de Statenweg wordt één nieuwe vestiging toegestaan. In totaal zijn er in het plangebied circa 35 horecagelegenheden aanwezig. De aanwezige horeca bestaat uit enkele restaurants, cafés en cafetaria’s. In het bestemmingsplan vallen de snackbars onder de bestemming “Gemengde bebouwing I” (winkel). De bestaande restaurants, cafés, cafetaria’s hebben een maatbestemming gekregen binnen de bestemming “Gemengde bebouwing I”. Op de plankaart zijn de horecavestigingen aangegeven met de nadere aanduiding ‘horeca toegestaan’.
4.10 Maatschappelijke voorzieningen In het plangebied bevinden zich vier kerken namelijk de Prinsenkerk aan de Statensingel, een kerk aan de Stadhoudersweg, een kerk op het Boisothof, een kerk aan de Kerdijkstraat. Een synagoge aan de Bentincklaan en een moskee aan de Insulindestraat. De Prinsenkerk is monument.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "CPI-Alle Huishoudens" (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, worden opgemaakt.

Staat van Oplevering
Het gehuurde wordt casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd. De in het gehuurde aanwezige voorzieningen, welke niet tot het gehuurde behoren en waarvoor verhuurder derhalve geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht heeft, worden gedurende de huurperiode(n) en in huidige staat om niet ter beschikking gesteld aan huurder.

Bijzonderheden
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar.

Inlichtingen:
De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.
's-Gravendijkwal 60-a
3014 EG ROTTERDAM
Telefoonnummer: 010 – 4331160
Website: www.devroedtbhv.nl
E-Mail: info@devroedtbhv.nl

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Uw naam:
Uw e-mail:
Uw telefoon:
Bericht
Captcha:
Ontwikkeld en ondersteund door FW Real Estate Pro: Joomla vastgoed component