Bedrijfsruimte Tochtstraat 3-A en 3-B

Prijs: € 1.450,00 per maand excl. BTW
Prijs:  € 1.450,00 per maand excl. BTW
Adres: Tochstraat 3, 3036SB, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Categorie: Te huur
Status: actief
Huurtermijn: In overleg
Type: Multi functionele bedrijfsruimte
MLS: Tochtstraat 3 Rotterdam
Voorzieningen: Keuken, toilet
Oppervlakte: 147 m²
Omgeving: Oude Noorden Rotterdam
Kelder: niet aanwezig
Parkeren: betaald pakeren in de omgeving
Bouwjaar: 1915
kantoorruimte: 2

TE HUUR/ TE KOOP
Tochtstraat 3-A en 3-B te Rotterdam

Betreft
Bedrijfsruimte ca. 147m² met bovengelegen kantoor- woonruimte ca. 95 gelegen in de
wijk Oude Noorden aan de Tochtstraat te Rotterdam

Indicatieve oppervlakte en indeling
De ruimte heeft een v.v.o. van totaal ca. 147 m² eneen woon-kantoorruimte van ca. 95m²

Voorzieningen
De ruimte is voorzien van o.a.;
-Keuken
-Toilet

Huurtermijn
De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar, eventueel in overleg
kunnen er andere huurtermijnen worden overeengekomen

Oplevering
Per direct

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 1.450,00 per maand onbelast met BTW

Voorschot servicekosten
Nader overeen te komen

Omgeving
Tochtstraat ligt in de wijk het Oude Noorden is gelegen met een korte verbinding naar
het centrum van Rotterdam en evenals de rijksweg A20

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 1, 2, 3' aangewezen gronden zijn, voorzover aangeduid met I,
bestemd voor:
a. winkels, kantoren, en praktijkru
imten uitsluitend op de begane grond;
b. bedrijven (t/m categorie 2), uitsluitend op de begane grond;
c. maatschappelijke voorzieningen, op alle verdiepingen;
d. woningen, uitsluitend op de verdieping(en);
e. horeca op de begane grond, waar zulks op de plankaart is aangegeven;
f. seksinrichting, waar zulks op de plankaart is aangegeven, met dien verstande dat
gebruik als
seksinrichting niet meer is toegestaan nadat
functieverandering heeft plaatsgevonden in een van
de andere toegelaten functies vermeld onder sub a. of b.;
g. belwinkels, uitsluitend aan Bergweg 270 en 280,
Zaagmolenstraat 114, Zwart Janstraat 126 en
145, met dien verstande dat gebruik als belwinkel niet meer is toegestaan nadat
functieverandering heeft plaatsgevonden in een van de andere toegelaten functies
vermeld onder sub a., b., c., of d.;
h. overbouwde doorgang, waar zulks op de plankaart is aangegeven;
i. gebouwde parkeervoorzieningen, geheel of gedeeltelijk ondergronds;
j. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals groen, ontsluitingswegen
en -paden.
De voor 'Gemengd - 1, 2, 3' aangewezen gronden zijn, voorzover aangeduid met II,
bestemd voor:
k. woningen, op alle bouwlagen (incl. inpandige bergingen/stallingsgarages),
l. kantoren, maatschappelijke voor zieningen, praktijkruimten en bedrijven, uitsluitend op
de begane grond, met dien verstande dat ter plaatsevan de nadere aanduiding "+"
genoemde functies ook op de 1
e
verdieping zijn toegestaan en ter plaatse van de nadere
aanduiding "# " genoemde functies op alle verdiepingen zijn toegestaan;
m. horeca, op de begane grond, waar zulks op de plankaart is aangegeven; voor zover de
gronden gelegen zijn aan de Zaagmolenkade zijn ten hoogste 6 horecavestigingen
toegestaan (incl. de vestigingen toegestaan in GB III), elk niet groter dan 250 m2;
n. winkels, uitsluitend aan de Vinkenlust 57/ 59;
o. gebouwde parkeervoorzieningen, geheel of gedeeltelijk ondergronds;
p. leiding (als bedoeld in artikel 24), waar zulks op de plankaart is aangegeven.
q. belwinkel, uitsluitend aan Zwaanshals 230, met dien verstande dat gebruik als
belwinkel niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een
van de andere toegelaten functies vermeld onder sub k. of l.
De voor 'Gemengd - 1, 2, 3' aangewezen gronden zijn, voorzover aangeduid met III,
bestemd voor:
r. woningen, op alle bouwlagen (incl. inpandige bergingen/stallingsgarages),
s. winkels, uitsluitend op de begane grond;
t. kantoren en maatschappelijke voorzieningen (beide
slechts indien voorzien van een baliefunctie),
uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat ter plaatse van de nadere
aanduiding "+"genoemde functies ook op de 1e
verdieping zijn toegestaan en ter plaatse van de nadere
aanduiding "# " genoemde functies op alle verdiepingen zijn toegestaan;
u. horeca, op de begane grond, waar zulks op de plankaart is aangegeven; voor zover de
gronden gelegen zijn aan de Zaagmolenkade zijn ten hoogste 6 horecavestigingen
toegestaan (incl. de vestigingen toegestaan in GB II), elk niet groter dan 250 m2;.
v. gebouwde parkeervoorzieningen, geheel of gedeeltelijk ondergronds;
w. leiding (als bedoeld in artikel 21), waar zulks op de plankaart is aangegeven.
x. belwinkels aan Zwaanshals 245, 258, 266, 279, 313, met dien verstande dat gebruik als
belwinkel niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een
van de andere toegelaten functies vermeld onder subr., s. of t.
y. bedrijven (timmerwerkplaats) aan Noordplein 197.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging
van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "CPI-Alle
Huishoudens" (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te
vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het
gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer
gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder
niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig
moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan
worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor
verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast
te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende
Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij
de griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, worden opgemaakt.

Staat van Oplevering
De woonruimte dient intern in zijn geheel te wordengerenoveerd

Bijzonderheden
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar.

Inlichtingen:
De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.
's-Gravendijkwal 60-a
3014 EG ROTTERDAM
Telefoonnummer: 010 – 4331160
Website: www.devroedtbhv.nl
E-Mail: info@devroedtbhv.nl

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor
de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid
worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte
mag worden beschouwd.

Uw naam:
Uw e-mail:
Uw telefoon:
Bericht
Captcha:
Ontwikkeld en ondersteund door FW Real Estate Pro: Joomla vastgoed component