Multi functionele bedrijfsruimte Beukelsweg 4 te Rotterdam

Prijs: € 2.975,00 per maand onbelast
Prijs:  € 2.975,00 per maand onbelast
Adres: Beukelsweg 4, 3022GH, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Categorie: Te huur
Status: actief
Huurtermijn: per maand
Type: Multi functionele bedrijfsruimte
MLS: Beukelsweg 4 Rotterdam
Voorzieningen: pantry, tegelvloer, toilet, verlichting
Oppervlakte: 280 m²
Omgeving: Nieuwe Westen Rotterdam
Bouwjaar: 1923

TE HUUR
Beukelsweg 4 te Rotterdam

Betreft
Multi functionele bedrijfsruimte met een totale oppervlakte van 280m², gelegen aan de
Beuklsweg in de wijk het oude westen. De ruimte heeft aan de achterzijde een extra
entree/uitgang uitkomende aan de van Cittersstraat

Indicatieve oppervlakte en indeling
De ruimte heeft een v.v.o. van totaal ca. 280m². Deze is momenteel onderverdeeld in diverse
ruimte maar kan eenvoudig tot 1 open ruimte worden gemaakt

Voorzieningen
De ruimte is voorzien van o.a.;
- tegelvloer
- toilet(en)
- pantry
- verlichting

Huurtermijn
De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar, eventueel in overleg
kunnen er andere huurtermijnen worden overeengekomen

Oplevering
Per direct

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 2.975,00 per maand onbelast met b.t.w.

Voorschot servicekosten
Nader overeen te komen

Omgeving
De Beukelsweg bevindt zich in het mooie historische Delfshaven. Op loopafstand van het
openbaar vervoer en diverse winkels. Het centrum is binnen 10 min. fietsafstand van deze
locatie.

Bestemmingsomschrijving
4.2.4. Gemengde bebouwing I t/m VI In de bestemming Gemengde Bebouwing is het
mogelijk om de begane grondlaag voor een andere bestemming dan wonen te gebruiken,
de verdiepingslagen zijn doorgaans bestemd voor woningen. Er zijn in dit plan zes
variaties van gemengde bebouwing opgenomen. Binnen de variaties worden zo de
flexibele gebruiksmogelijkheden geboden die toegespitst zijn op de specifieke
planologische situatie. De bestemming Gemengde Bebouwing I maakt het mogelijk de
begane grond te gebruiken voor zowel winkel, bedrijven, kantoren en maatschappelijke
voorzieningen als voor wonen. In de RuimtelijkEconomische Visie van Delfshaven wordt
gesteld dat de bedrijfsruimten worden behouden of ontwikkeld voor een breed spectrum
aan ondernemers en branches om zo voor een zo groot mogelijk aantal ondernemers
initiatieven mogelijk te maken. Deze flexibiliteit wordt bereikt met de toepassing van de
ruime bestemming Gemengde Bebouwing I . De flexibiliteit heeft bovendien het voordeel
dat leegstand wordt voorkomen. Aan de locaties Beukelsweg en Beukelsdijk is ten
behoeve van de incidentele gemengde bebouwing de bestemming Gemengde
Bebouwing I gegeven. Voor de overige vier lange straten is per straat een specifieke
invulling van de Gemengde Bebouwing gegeven. Voor de kop van de Nieuwe Binnenweg
is de bestemming Gemengde Bebouwing II toegepast. Dit is de vertaling van bestemming
gemengde functies in het bestaande bestemmingsplan van Het Nieuwe Westen. In het
nieuwe plan is dit een globale eindbestemming met de volgende mogelijke invulling:
Woningen, winkels en showrooms, niet al te grote kantoren, bedrijven, maatschappelijke
voorzieningen, met de daarbij behorende berg- en stallingsruimten, alsmede tuinen,
ontsluitingswegen en -paden. Binnen de bestemming zijn ook groenvoorzieningen en
openbaar verblijfsgebied mogelijk. Op de begane grond zijn geen woningen en andere
geluidsgevoelige functies toegestaan. Voor de Vierambachtsstraat en een deel van de 2e
Middellandstraat geldt Gemengde bebouwing III . In het vigerend plan was vaak sprake
van de bestemming winkels waarboven woningen . In overeenstemming met het
vastgestelde beleid zijn hier op de begane grond thans meer functies mogelijk gemaakt:
bedrijven en publieksfuncties, persoonlijke dienstverlening en winkel/detailhandel en niet
geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen. Aan de verkeersader Henegouwerlaan
/ s-Gravendijkwal is gekozen voor de meer flexibele bestemming Gemengde bebouwing
IV . In het vigerend bestemmingsplan was nog veelal per pand sprake van een
maatbestemming voor kantoren, bedrijven, horeca, maatschappelijke voorzieningen,
bijzonder woongebouw of woningen. Deze specifieke maatbestemming is opgeheven.
Op de begane grond en de verdiepingen zijn niet alleen woningen of een bijzonder
woongebouw toegestaan, ze mogen ook gebruikt worden voor kleine kantoren of
bedrijven. Maatschappelijke voorzieningen zijn op de begane grond toegestaan en er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen geluidsgevoelige of nietgeluidsgevoelige
functies. Voor de Aelbrechtskade geldt de flexibele bestemming Gemengde Bebouwing V
met showrooms, bedrijven en niet al te grote kantoren op de begane grond en woningen
op de verdiepingen. Van de functie bedrijven zijn de handel in/reparatie van auto s
inclusief autopoetsbedrijven uitgesloten omdat langs de Aelbrechtskade er al een
overvloed van dit soort bedrijven gevestigd is. Deze bedrijven hebben veel
parkeerplaatsen nodig. De parkeerdruk is jarenlang fors geweest, maar is door de
invoering van betaald parkeren wel afgenomen. Deze afname heeft een gunstige invloed
gehad op elementaire zaken als voldoende ruimte voor de voetganger op het voetpad. 26
Het is deelgemeentelijk beleid om geen verdere uitbreiding van deze branche toe te
staan. De bestaande bedrijven in deze branche worden niet wegbestemd maar krijgen
een specifieke aanduiding op de kaart, dit betreft een twintigtal adressen. Aan de
Mathenesserlaan en de Heemraadssingel is een aantal panden dat van oudsher ook de
bestemming maatschappelijke voorziening mag hebben. Deze categorie heeft nu de
bestemming Gemengde bebouwing VI , met de functies maatschappelijke voorzieningen
en woningen, waardoor het ook steeds mogelijk is dat het pand in zijn geheel weer als
woning gebruikt wordt.
4.2.14. Achterbouw De bestemming Achterbouw wordt vooral gebruikt bij de winkellinten
en is naast erf of tuin bedoeld voor hetzelfde gebruik als de begane grond van het
voorliggende gebouw. Op deze eenlaagse achterbouwen zijn daktuinen of dakterrassen
toegestaan.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging
van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "CPI-Alle
Huishoudens" (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te
vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het
gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer
gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder
niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig
moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan
worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor
verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast
te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende
Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij
de griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, worden opgemaakt.

Staat van Oplevering
Het gehuurde wordt casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd. De in het
gehuurde aanwezige voorzieningen, welke niet tot het gehuurde behoren en waarvoor
verhuurder derhalve geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht heeft, worden
gedurende de huurperiode(n) en in huidige staat om niet ter beschikking gesteld aan
huurder.

Bijzonderheden
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar.

Inlichtingen:
De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.
's-Gravendijkwal 60-a
3014 EG ROTTERDAM
Telefoonnummer: 010 – 4331160
Website: www.devroedtbhv.nl
E-Mail: info@devroedtbhv.nl

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor
de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid
worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte
mag worden beschouwd.
huidige situatie te maken situatie

Uw naam:
Uw e-mail:
Uw telefoon:
Bericht
Captcha:
Ontwikkeld en ondersteund door FW Real Estate Pro: Joomla vastgoed component